MLL Jyväskylä

Yhdistyksemme virallinen nimi on Mannerheimin Lastensuojeluliiton Jyväskylän yhdistys ry.

Kattojärjestömme Mannerheimin Lastensuojeluliitto on profiloitunut isoksi vaikuttajaksi suomalaisten lasten ja nuorten hyvinvointiin. Näkyvimpiä osa-alueita ovat varmasti Lasten ja Nuorten puhelin ja netti, tukipuhelin vanhemmille, erilaiset tieto- ja tukipalvelut netissä sekä mm. neuvoloissa jaettavat tietovihkoset. Näiden lisäksi MLL vaikuttaa lausunnoillaan perheiden hyvinvointiin poliittisessa päätöksenteossa valtion ja kuntien tasolla.

 

Me Jyväskylän paikallisyhdistyksen väki vaikutamme ruohonjuuritasolla. Pyrimme tarjoamaan palveluita joita jyväskyläläiset tarvitsevat ja löytävät helposti. Toimintamme suurin kulmakivi on Perhekeskus Tourutuvan kerhotoiminta ja avoin päiväkoti. Tarkoituksemme on tarjota helppoa, mutkatonta ja edullista aktiviteettia jota ohjataan ammatillisesti. Nykyään perheiden yksinäisyys on ongelma jonka kohtaa yllättävän moni, ja muunmuassa siksi koemme että vertaistoiminta avoimen päiväkodin, sekä toimintaryhmiemme muodossa, on yksi tärkeimpiä toimintamuotojamme. Yhdistyksemme työllistää noin 3,5 lasten kanssa toimimisen ammattilaista. Tällä hetkellä tiimimme kuuluu lastentarhan opettaja, perhekeskustyöntekijä ja musiikkipedagogi. Lisäksi toiminnassamme on jatkuvasti mukana vapaaehtoisia ja alan opiskelijoita.

Liitolla on Jyväskylässä yhdeksän paikallisyhdistystä. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Jyväskylän
yhdistyksen
toiminnot keskittyvät pääosin ydinkeskustan alueelle, kohteena alle kouluikäisten lasten
perheet. Yhdistyksen tärkein päämäärä on ylläpitää Perhekeskus Tourutupaa ja säilyttää se kaikkien
lapsiperheiden kohtaamispaikkana.

Yhdistyksen ylintä päätösvaltaa käyttää kevät- ja syyskokous. Yhdistyksen hallitus vastaa toiminnan
suunnittelusta ja kehittämisestä, sekä johtaa yhdistystä, vastaa päätösten toimeenpanosta ja arvioi
työn tuloksia. Yhdistyksen hallitus toimii esimiehenä yhdistyksen henkilökunnalle. Toiminta perustuu
yhdistyslakiin ja yhdistyksen sääntöihin.

 

ArvotPeriaatteet
  • Lapsen ja lapsuuden arvostus
  • Avoimuus
  • Yhteisvastuu
  • Ilo
  • Inhimillisyys
  • Kumppanuus
  • Yhdenvertaisuus
  • Osallisuus
 
  • Arjen arvostus

 

Haluamme tehdä Jyväskylään monipuolisen kohtaamispaikan vanhemmille ja lapsille.

Toimintamme on iloista, avointa ja osallistavaa.

Tarjoamme kumppanuutta arkeen ja tukea lasten kasvatukseen