Taitavat tenavat -tutkimus!

29.10.2018

Arvoisa MLL-väki!

 

Äiti-tutkija-tohtorikoulutettava kaipaisi teidän apuanne! Tutkin työkseni pienten lasten liikkumista Taitavat tenavat –tutkimushankkeessa Jyväskylän Liikuntatieteellisessä tiedekunnassa. Tutkimushankkeesta lisää: https://www.jyu.fi/sport/fi/tutkimus/hankkeet/taitavat-tenavat

 

Kaipaisin vanhempia, joilla on 2-10-vuotias lapsi. Lähestyn Teitä toivoen, että vastaisitte Taitavat tenavat –kyselylomakkeeseen kaksi kertaa. Ensimmäisen kerran nyt viikkoon 45 mennessä (11.11.2018 viimeinen vastauspäivä) ja toisen kerran noin parin viikon kuluttua ensimmäisestä vastauskerrasta. Vastaamiseen menee aikaan noin 10 minuuttia/kerta. Kyselylomake on sähköisenä osoitteessa: https://link.webropolsurveys.com/S/73B26DC10F453D43

 

Lähetän vastaajalle uuden vastauslinkin suoraan sähköpostiosoitteeseen. Toivon, että sama vanhempi vastaa kyselyyn toisenkin kerran. Tällä tavalla pyrimme selvittämään kyselyn luotettavuutta toistomittauksen avulla. Vastaukset palvelevat tutkimusta mittarin luotettavuustarkasteluna, joka on tutkimustulosten luotettavuuden kannalta ensisijaisen tärkeää.

 

Pienten lasten liikkumisen ja varhaiskasvatuksen kehittäminen on meille Taitavat tenavat -tutkijoille sydämen asia. Nopeimmin tiedotamme Twitterissä lasten liikkumiseen liittyvistä tutkimusaiheista (seuraa esim. JYU Faculty of Sport and Health Sciences) sekä hankkeemme nettisivuilla. Pyrimme tutkimuksen avulla luomaan lasta parhaiten palvelevat olosuhteet.

 

Kiittäen ja tutkimuksesta lisätietoja mielellään antaen,

 

Taitavat tenavat – tutkimusryhmän puolesta,

 

Donna Niemistö

Liikuntatieteellisen tiedekunnan tohtorikoulutettava

donna.m.niemisto@jyu.fi

puh. 040-8054162